Jeugd van 13 t/m 18 jaar hoeven (op het veld) geen 1,5 meter afstand meer te houden

2 juni 2020 door Stephan Zonderman

We hebben inmiddels een aantal weken getraind bij AVO volgens de richtlijnen van het RIVM. We willen alle (jeugd)leden en ouders bedanken voor het nakomen van de afspraken. De trainingen verlopen goed en daar zijn we blij mee!

In deze update gaan we in op de versoepeling van de regels per 1 juni voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar. En kondigen we het begin aan van de trainingen in de nieuwe samenstelling van de teams voor het komende seizoen. Tot slot hebben we nog twee mededelingen over de kantine en de mogelijkheid om in de zomer door te trainen.

 

Jeugd van 13 tot en met 18 jaar

Vanaf 1 juni 12 uur hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar tijdens korfbaltraining buiten geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te houden. Dit gold al voor de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand. Dat geldt dus ook voor het terrein buiten het trainingsveld bij aankomst en vertrek.

De andere regels voor de trainingen blijven uiteraard gewoon gelden. En we roepen nogmaals iedereen op niet op de training te verschijnen als je zelf of iemand uit je gezin of directe omgeving ziek is.

Nieuwe samenstelling

De C’s tot en met de F’s, de B3 (dinsdag) en A3 (vrijdag) hebben deze week nog een laatste training in oude samenstelling om het seizoen af te kunnen sluiten. De trainingen vanaf 8 juni zijn dan in de nieuwe samenstelling. De Technische Commissie is druk bezig de voorlopige indelingen rond te maken. De voorlopige indelingen (en tijden) worden in de loop van de week gepubliceerd.

Tot slot

Het kabinet heeft aangekondigd dat sportkantines in ieder geval tot 1 juli gesloten blijven. We houden de berichten van het kabinet nauwlettend in de gaten. Zodra de kantine weer open mag en we gebruik willen maken van deze mogelijkheid zullen we jullie hierover informeren. Ook onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om tijdens de zomer door te trainen. We bekijken of hiervoor voldoende animo is en of we het kunnen organiseren. We komen hier later op terug.

 

Het bestuur, AVO Assen