Binnenkort: nieuwe website!

Binnenkort wordt de nieuwe website gelanceerd!

Vanaf komend seizoen werken we voor de competitiegegevens samen met Sportlink Data, nadat we jaren gebruik hebben kunnen maken van  functionaliteit van Antilopen. Na vele jaren is de Antilopen-competitiedienst (waar vele korfbalclub-websites gebruik van maakten) gestopt per komend seizoen.

Binnen Sportlink data en de gekoppelde KNKV-app kunnen we de functies die we bij Antilopen hadden goed opvangen (bv vervoer, vertrektijden).

Het zorgde voor onze website wel voor flink wat extra werk. We zijn hard aan de slag gegaan om de competitiegegevens op de nieuwe wijze te kunnen tonen – tegelijk met de ontwikkeling van een nieuwe lay-out van de website.

Deze website is nog in ontwikkeling/test maar het doel is om komende week (week 35: 28 augustus / 3 september) de basis van de nieuwe website gereed te hebben voor de leden.

Dan zijn ook alle competitiegegeven beschikbaar. Tot die tijd vragen we nog even uw geduld.

Namens bestuur AVO Assen,

Teun Jan Kootstra

(Concept) Programma Ritola Jeugdtoernooi 2 september 2023

Een bericht vanaf onze korfbalvrienden van Ritola:

 

Het (concept)programma is rond voor het jeugdtoernooi zaterdag 2 september.

Mede door de timing van de zomervakantie en vroege start van de competitie is het toernooi beperkt in omvang.

Wij werken met tournify waarmee het programma digitaal beschikbaar komt. Tijdens het toernooi is het programma, de uitslagen en standen live te volgen.

Het programma is vanaf nu te bekijken op:

https://www.tournify.nl/live/ritolajeugdtoernooi2023

Let op, omdat dit een digitaal programma is zouden er nog wijzigingen kunnen ontstaan (door bijvoorbeeld afmeldingen waar we natuurlijk niet vanuit gaan). Houdt het programma dus goed in de gaten!

In de bijlage kunt u verder vinden de veldindeling en boekje met toernooi informatie.
Hierin staan de wedstrijdreglementen, rondetijden, prijsuitreiking e.d.

Graag deze informatie delen met uw spelers, coaches en jullie scheidsrechters!
Op tournify in het tabblad scheidsrechters staan de wedstrijden die aan uw vereniging toegewezen zijn wanneer we geen naam opgegeven hebben gekregen. Deze graag zelf verdelen!

Rookvrij sportterrein
Wij willen u erop wijzen dat het gehele sportterrein rookvrij is. Roken kan en mag maar dan wel buiten de hekken van het sportterrein!

Wij hopen op, net als voorgaande jaren, een mooi en sportief toernooi. U bent van harte welkom zaterdag 2 september.

Namens de toernooicommissie Ritola Korfbal,

Janette Mensinga
Teije Kraf
Rienus Doedens

Samenstelling Bestuur AVO Assen (Update: 13 juli 2023)

Graag willen we een eerste terugkoppeling geven naar aanleiding van de Buitengewone Ledenvergadering.

Naar aanleiding van die ledenvergadering op 19 juni jl. is het bestuur in gesprek gegaan met een aantal personen die zich tijdens of direct na de vergadering hebben gemeld.

We kunnen naar aanleiding van een aantal vervolggesprekken mededelen dat we een aantal kandidaat-bestuursleden hebben om in november 2023 formeel aan de leden voor te dragen.

Kijkende naar de uitkomsten van de recente ledenvergadering en de steun van de leden om het proces zo vorm te geven denken we dat de benoeming een formaliteit zal zijn. Om die reden hebben we gemeend om vanaf heden met de nieuwe mensen het bestuurswerk vorm te geven.

Het gaat om de volgende (aspirant/kandidaat-)bestuursleden:

Kees Pelster – beoogd penningmeester

Reinier Meints – beoogd secretaris

Tonko Mulder – beoogd algemeen bestuurslid

 

Daarnaast sluiten drie andere personen bij het bestuur aan als “bestuuraadviseur” (met de wens het bestuur te ondersteunen en mogelijk in de toekomst aan te sluiten als bestuurslid). Dit zijn:

Jesse Heitman

Merle Hulsebosch

Marijke Popken

Naast de reeds bestaande bestuursleden Teun Jan en Bouke zullen Tonko, Kees, Reinier, Merle, Marijke en Jesse volledig meedraaien in de bestuurscyclus in de aanloop naar de komende Algemene Ledenvergadering.

Binnenkort vind je verdere contactinformatie van de nieuwe bestuursleden en -adviseurs op de bestuurspagina van de website.

 

ALV – Save the Date

 

De Algemene Ledenvergadering (waarin onder andere de benoeming van bestuursleden geformaliseerd wordt – uiteraard conform onze statuen en reglementen) vindt plaats op maandag 27 november 2023

Als bestuur zijn we bijzonder verheugd! De leden hebben tijdens de Buitengewone Ledenvergadering de urgentie van het tekort aan bestuursleden gevoeld en hebben hierop ingespeeld. Er staat een team met veel energie te popelen om vanaf september aan de slag te baan!

Daarnaast is een groep leden aan de slag om het bestuur te ondersteunen met verbinden van leden aan taken/werkzaamheden binnen onze club. Van dit gezelschap (Coördinatiegroep/Intermedium) gaan we binnenkort meer horen.

 

Tot zover,

Ik wens u een goede zomermet ruimte voor sport, recreatie en ontspanning!

Teun Jan Kootstra
Voorzitter AVO Assen

AVO stelt Ferdi Bouwman als hoofdtrainer aan.

Assen, 24 juni 2023

Ferdi Bouwman is de nieuwe hoofdtrainer van korfbalvereniging AVO Assen.

Bouwman is afgelopen vijf jaar verbonden geweest als hoofdtrainer van AVO A1 waarbij veel waardering geoogst werd met het handhaven op het zaalhoofdklasse-niveau, ondanks de stevige concurrentie en wisselende samenstellingen.

De talentvolle trainer wordt nu aangesteld bij het vlaggenschip van de club.
AVO 1 komt komend veldseizoen uit in de Hoofdklasse, na de promotie vorige week.

In de zaal komt de groep (die grotendeels bijeenblijft) na een jaar waarin ze hoofdklasse-ervaring hebben op kunnen doen uit in de Overgangsklasse.

Vanuit de Overgansklasse probeert AVO 1 weer omhoog te kijken.

Nadat Maarten Eusterbrock en Harold Veldkamp hun afscheid aankondigden als hoofdtrainers was het voor AVO tijd om naar de komende seizoenen te kijken. Gekeken het ruim aanwezige trainerstalent binnen de club is in eerste instantie gekeken naar mensen die al bij AVO actief zijn.

Daarbij kwam Ferdi Bouwman in beeld van een speciaal door het bestuur ingestelde commissie – welke voortijds gesprekken met de selectie heeft gehad over de ambities, de wijze waarop de groep graag met de korfbaltoekomst bezig wil en tegen de invulling van de staf voor komend seizoen aankijkt. De commissie hoopt komende weken verdere invulling van de staf van de AVO-selectie (onder meer de coaching van AVO 2).

Bouwman kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging binnen ‘zijn’ club.

 

(Foto: Ferdi Bouwman)

 

De vacature door het vertrek van Bouwman bij de junioren is inmiddels ingevuld dooreen duo met de ervaren Timo Thijen en de voormalig B1-coach Julian Sijbring. Twan Sijbring en Jesse Dokter nemen de B-Jeugd voor hun rekening. 

Het bestuur van AVO is erg content met de aanstellingen en wenst al haar trainers veel succes en plezier voor komend seizoen!

Buitengewone ledenvergadering 19 juni jl. (Verslag)

Onder grote belangstelling is afgelopen maandag 19 juni jl. de buitengewone ledenvergadering gehouden.

Twee zaken hadden prioriteit voor deze buitengewone vergadering.

  • Vrijwilligerswerk anno 2023 (en verder)
  • Onderbezetting bestuur (ook in juridische zin) 

Betreft dit laatste punt (de voorname reden voor de Buitengewone ledenvergadering) het volgende:

Hoewel op de avond zelf het bestuur niet is aangevuld en geen bestuursleden zijn verkozen hebben zich wel een aantal personen aangemeld die hierover in gesprek willen en nadenken over een rol in het bestuur – zeker in geval er nadien een volwaardig bestuur is (waardoor men zich gesteund kan voelen door een goede bezetting).

Maandag 26 juni 2023 vindt er (wederom in de kantine) een gesprek plaats met de mensen die op een of andere wijze graag van betekenis willen zijn voor het bestuur (of het tijdens de vergadering in het leven geroepen “intermedium” -> zie verslag).

Mocht er uit dit gesprek een aantal kandidaten komen zal het bestuur een voordracht doen. We kijken daarbij -gekeken de steun die de ledenvergadering op 19 juni jl. heeft geuit voor deze personen- welke mogelijkheden er statutair zijn om tussentijds al in het bestuur benoemd te worden. Mogelijk is hiervoor andermaal een buitengewone ledenvergadering voor nodig maar mogelijk kunnen we op andere wijze voldoen, bijvoorbeeld een schriftelijke stemming.

Het bestuur heeft gepoogd recht te doen aan de avond met een verslaglegging die je via deze link kunt teruglezen.

We kijken als bestuur terug op een avond waarin veel is gedeeld en ideeën zijn opgedaan. Er is reden om hier met optimisme op terug te kijken. Het bestuur houdt u op de hoogte.

Verslag buitengewone ledenvergadering 19 juni:

Notulen Buitengewone ledenvergadering AVO 19 juni 2023

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op maandag 19 juni 2023 vanaf 20:00 uur organiseert het bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering voor alle leden van AVO Assen. De vergadering wordt gehouden in Clubhuis de Korf.

De agenda zal voornamelijk bestaan uit het bespreken van de verhouding tussen werkzaamheden en ambities van AVO enerzijds en de vrijwilligers/commissie- en bestuursleden die hiervoor beschikbaar zijn anderzijds.

 

Uiterlijk een week voortijds ontvangen de leden de definitieve agenda.

 

Vragen voor de rondvraag verzoeken wij u het liefst schriftelijk vooraf te melden bij het bestuur van AVO.
Dit kan tot uiterlijk 12 juni 2023 via voorzitter@avoassen.nl.

 

Bestuur AVO Assen

Bouke Heijda en Teun Jan Kootstra