Bestuur en ondersteuning

Bestuur

Functie Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Teun Jan Kootstra 06-24168656 voorzitter@avoassen.nl
Penningmeester Bouke Heijda 06-27225031 penningmeester@avoassen.nl
(kandidaat-) Secretaris Reinier Meints secretaris@avoassen.nl
(Kandidaat-) Penningmeester Kees Pelster bestuur@avoassen.nl
Algemeen (kandidaat-)bestuurslid Tonko Mulder bestuur@avoassen.nl
Bestuursadviseur Merle Hulsebosch bestuur@avoassen.nl
Bestuursadviseur Jesse Heitman bestuur@avoassen.nl
Bestuursadviseur Marijke Popken bestuur@avoassen.nl