Vacatures

Het bestuur en de commissies van korfbal- en tennisvereniging zoeken regelmatig nieuwe bestuurs-, commissie- of werkgroepleden voor haar activiteiten. We brengen deze graag voor de leden in beeld.

We hopen dat hier functies/rollen tussen zitten die je aanspreken, de vereniging verder kunnen helpen en je tegelijk energie geven en ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling.

Voor de vacatures zijn vrijwilligerspunten te behalen ten behoeve van de vrijwilligers-inspanningsverplichting.
Het aantal punten kan per rol/functie verschillen.

 

Binnen AVO hebben we de volgende vacatures:

 

Vacature secretaris van AVO

 

Wil jij iets bijdragen aan onze vereniging? En wil je iets doen wat goed te combineren is met je studie, baan, een gezin, hobby’s of andere tijdsbesteding? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Door het komende vertrek van onze huidige secretaris, is deze functie per direct vacant gekomen.

Zonder vrijwilligers echter geen vereniging. AVO wil hierbij zoveel mogelijk leden betrekken om de vereniging goed te laten functioneren.
Vanuit het bestuur werken we constructief, met enthousiasme en visie aan een mooie vereniging.

De secretaris vormt samen met de voorzitter, de penningmeester en twee algemene leden het bestuur.

 • Draagt samen met de andere bestuursleden bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de vereniging.
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen (1x per maand);
 • Verzorgt de besluiten- en actiepuntenlijst.
 • Zorgt voor een vergaderschema en verzamelen agendapunten.
 • Fungeert als (digitaal) postadres van AVO en zorgt waar nodig voor het doorsturen van de verenigingspost naar de desbetreffende contactpersonen. Nb. KNKV stuurt de mail veelal al rechtstreeks naar de contactpersonen binnen de vereniging.
 • Houdt het verenigingsarchief bij en beheert officiële stukken zoals de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Bereidt de ALV voor middels het maken van de agenda, het opvragen van de jaarverslagen van de commissies, het zorgen voor presentielijsten, het checken of er kantinebezetting is.
 • Doet op de ALV verslag van het bestuur van het afgelopen verenigingsjaar.
 • Zorgt voor inschrijving bijzondere evenementen (1x per jaar).
 • Zorgt voor aanvraag subsidies indien van toepassing (momenteel 1x per jaar).
 • Geeft mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden door aan de Kamer van Koophandel.

Deze functie is erg flexibel. De aanwezigheid bij vergaderingen is vereist, maar daarbuiten maakt het niet uit of de andere taken nu in de late avonduren of overdag worden gedaan.
De inhoud van de functie en taken zijn in overleg bespreekbaar.

We vragen iemand met:

 • Basiskennis van Word
 • Communicatief vaardig
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Schriftelijk vaardig

Gemiddeld ben je ongeveer 5 uur per week bezig met de taken. Daarvoor ontvang je veel waardering van onze leden. Daarbij word je vrijgesteld van het behalen van punten inzake de vrijwilligersbijdrage.

Voor informatie of solliciteren kun je contact opnemen met Teun Jan Kootstra via voorzitter@avoassen.nl.

 

Algemeen bestuurslid

 

Het bestuur van (idealiter) vijf personen geeft dagelijkse leiding aan AVO Assen, verzorgt de formele organisatie van de vereniging (waaronder bewaking statuten, huishoudelijk reglement, organisatie ledenvergaderingen) en faciliteert commissies en vrijwilligers in haar taken binnen de korfbal- en tennisvereniging.

In verband met het vertrek van een van de bestuursleden zoeken we een algemeen bestuurslid. De verwachting is dat het bestuurslid er ongeveer 5 uur per week aan besteed, deels afhankelijk van de gekozen portefeuilles (portefeuille in nader overleg).

Vragen? Aanmelden? Neem contact op met de voorzitter, Teun Jan Kootstra.

 

Leden jurytafel

 

Ben je een beetje stressbestendig en lijkt het je leuk tijdens wedstrijden met de schotklok achter de jurytafel te zitten?

We hebben op alle drie plekken nog ruimte in het jurytafel-team:

Juryvoorzitter: ziet toe op een juiste toepassing van alle regels aan de jurytafel (korte opleiding benodigd);

Schotklokbediener: zorgt voor de juiste tijdswaarnemingen;

Tijd- en scorewaarnemer: draagt zorg voor een juiste weergave van de stand.

 

Neem bij vragen contact op met het bestuur of de voorzitter Technische Commissie Kees Bouwman

 

Leden voor werkgroep Ledenwerving

 

Ideeën te over binnen Korfbalvereniging AVO Assen om aan de slag te gaan met ledenwerving.
Dat het een van onze prioriteiten is, blijkt uit de inzet van middelen in de komende jaren.
Wie wil meedenken bij onze werkgroep en (met andere leden en vrijwilligers) uitvoering geven aan de activiteiten.

We zoeken planmakers en ook uitvoerders.

De werkgroep ledenwerving valt onder de Technische Commissie.
Neem bij vragen contact op met het bestuur of de voorzitter Technische Commissie Kees Bouwman

 

Begeleiders Clinics Basisscholen

 

Een van de activiteiten die de werkgroep ledenwerving wil gaan ondernemen is het aanbieden van clinics aan basisscholen, bijvoorbeeld tijdens de gymlessen (mogelijk ter voorbereiding van ons schoolkorfbaltoernooi).
Scholen zijn hierover regelmatig erg enthousiast en we zoeken daarom mensen die in een pool van vrijwilligers willen participeren. Eenmaal in die pool kan je worden benaderd bij aanvragen voor clinics.

Des te meer vrijwilligers we in de pool hebben, des te meer scholen we kunnen benaderen en bedienen (en des te meer we de werkzaamheden kunnen verdelen).

De werkgroep ledenwerving valt onder de Technische Commissie.
Neem bij vragen contact op met het bestuur of de voorzitter Technische Commissie Kees Bouwman.

 

Coördinator G-Korfbal

 

In verband met het afscheid van Henk Post zijn we op zoek naar een coördinator voor G-korfbal.
Heb je affiniteit met de groep (of wil je je hier graag in verdiepen) en beschik je over organisatorische talenten (je hoeft niet perse een korfbalachtergrond te hebben: in de staf zitten veel capabele korfbalkenners) meld je dan gerust aan.
Dat mag via de voorzitter, Teun Jan Kootstra.

(aantal uren is flexibel en afhankelijk van de verdeling van werkzaamheden binnen de G-staf)