Vertrouwenspersoon

Wanneer personen in de sport te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, of vermoedens van matchfixing, is de VCP binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt. De VCP biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de klager of melder kan bewandelen.

Onze VCP is vanaf 1 april 2023 Mariska Hörmann. U kunt haar bereiken op 06-30230501.

Of per email: hormannmariska@gmail.com  of  vertrouwenspersoon@avoassen.nl