Werkgroep Vrijwilligers

Om met zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden bij te dragen aan de vele taken die binnen onze verenging gedaan moeten worden is de werkgroep vrijwilligers in het leven geroepen. Een werkgroep waar de schoonmaakcommissie, kantinecommissie, technische commissie en bestuur samen komen om de inspanningsverplichting vrijwilligerstaken te coördineren.

Met de inzet van leden kunnen we doen waarvoor we zijn opgericht: sportieve prestaties leveren in een gezellige vereniging.

De vrijwilligersdiensten worden aan het begin van het seizoen door de werkgroep vrijwilligers in Sportlink gezet en deze worden twee weken voor de start van het seizoen opengezet voor de leden. De leden kunnen zich via de KNKV-app aanmelden voor de openstaande diensten/taken, waaronder kantinediensten, schoonmaakdiensten en fluitdiensten. Voor elk van die taken zijn punten vastgesteld.
Elk spelend lid moet 12 punten per jaar behalen.

De werkgroep houdt voor de leden bij hoeveel inzet elk spelend lid al heeft gepleegd en verwerkt ook de door de leden vastgestelde uitzonderingen.

Aan het eind van elk seizoen rapporteert de werkgroep aan het bestuur waarna het bestuur contact opneemt met de leden die in gebreke zijn gebleven. Dit bestaat in de regel uit de aanzegging van een boete van €10 per overgebleven punt.

De werkgroep vrijwilligers bestaat uit:

Functie Naam Telefoon E-mail
Lid Dennis Klingenberg
Lid Diana Sipma schoonmaak@avoassen.nl
Lid Gabi van den Brink schoonmaak@avoassen.nl
Lid Marijke Popken tc@avoassen.nl
Willemijn Scheepstra kantinedienst@avoassen.nl