Accommodatie commissie

Acccommodatiecommissie bestaat uit een organisator/coördinator (accommodatiebeheerder) en uitvoerder/meedenker, die samen met de klusploeg de accommodatie onderhoudt (gebouwen en velden + jaarlijkse controle AED/alarm/controles zoals vluchtroutes e.d.).

 

 

 

 

Functie Naam Telefoon E-mail
Accommodatiebeheerder Tonko Mulder accommodatie@avoassen.nl
Uitvoerder/meedenker Wietze Dijk
Klusploeg Diverse leden