Bericht van het bestuur over stand van zaken omtrent coronavirus

15 april 2020 door Stephan Zonderman

Twee weken geleden hebben we jullie een bericht gestuurd over de stand van zaken rond het coronavirus. Daarin hebben we onder andere gemeld dat de KNKV op 6 april met informatie zou komen over de afronding van veld- en zaalcompetitie. Die informatie heeft de KNKV inmiddels verstrekt. In dit bericht praten we jullie hierover bij. Naast een aantal andere zaken dat speelt rond het coronavirus.

 

Afronding veld- en zaalcompetitie

Allereerst de informatie van de KNKV. Het bondsbestuur heeft besloten dat de hele veldcompetitie 2019/2020 als niet gespeeld wordt beschouwd. Er zijn daarom geen kampioenen of degradanten. Over de indeling van het volgende veldseizoen doet de bond op een later moment mededelingen.

Voor de zaalcompetitie geldt de huidige stand als eindstand. Op basis daarvan wordt de promotie- en degradatieregeling uitgevoerd. Over de precieze gevolgen voor alle teams krijgen we nog informatie van de KNKV.

 

Velden zijn gesloten

In ons vorige bericht hebben we aangegeven dat onze sportvelden gesloten zijn. We merken echter dat er af en toe toch gebruik van wordt gemaakt. Hoezeer we ook begrijpen dat onze leden graag willen sporten, het is niet toegestaan. Dus voor al onze korfbal- en tennisleden: kom niet naar de sportvelden van AVO om te sporten!

Van de gemeente Assen hebben we inmiddels bericht ontvangen hoe er wordt omgegaan met de inning van de huur voor de zaal en de velden. De kosten voor de zaal en een deel van het komende veldseizoen worden nog in rekening gebracht. Maar hoeven niet meteen betaald te worden. We hebben ook een beroep gedaan op het geld dat landelijk beschikbaar is gesteld als tegemoetkoming voor sportverenigingen.

 

AVO kamp

We houden er rekening mee dat de huidige maatregelen rond het coronavirus ook na 28 april verlengd zullen worden. En dat er een grote kans is dat we dit jaar ons AVO kamp niet kunnen organiseren. Maar we houden nog een slag om de arm. Als het in juni nog mogelijk is iets te organiseren, dan willen we die mogelijkheid niet voorbij laten gaan. We houden jullie hiervan op de hoogte.

 

Inzet vrijwilligers

Tot slot van dit bericht: hoe gaan we om met de inzet van onze leden voor de vrijwilligerstaken?

Dit korfbaljaar zijn we gestart met een nieuwe invulling van ons vrijwilligersbeleid.  Met elkaar zijn we goed van start gegaan en zijn er veel diensten succesvol gedraaid. Daar zijn we erg blij mee! We willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. Samen zetten we de schouders er onder.

Zoals aangegeven wordt het korfbalseizoen niet verder uitgespeeld. Dat betekent ook dat de vrijwilligerstaken voor dit korfbaljaar stoppen. En zullen er geen diensten meer worden ingepland. Mochten er vlak voor de zomer toch nog activiteiten zijn bij onze vereniging, waarvoor diensten ingepland moeten worden, dan hopen we dat er leden zijn die willen inspringen.

We hadden dit jaar graag willen ervaren of het verzamelen van 12 punten voldoende is om alle diensten gedraaid te krijgen. Of dat we dit moesten bijstellen. Dat gaan we volgend seizoen doen, omdat we nu geen reëel beeld hebben. Op dit moment zien we dat er nog een aantal leden op nul punten staat. Die hebben wellicht gerekend op het tweede deel van het veldseizoen. We gaan er van uit dat ook zij zich het komende seizoen gaan inzetten voor de vrijwilligerstaken in onze vereniging. Na de zomervakantie starten we weer opnieuw en staan er weer diensten ingepland.

 

Tot zover dit bericht. Zodra er nieuwe informatie is, melden we ons weer.

Blijf fit en gezond!

 

Het bestuur