Buitengewone Algemene Ledenvergadering

15 mei 2023 door Teun Jan Kootstra

Op maandag 19 juni 2023 vanaf 20:00 uur organiseert het bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering voor alle leden van AVO Assen. De vergadering wordt gehouden in Clubhuis de Korf.

De agenda zal voornamelijk bestaan uit het bespreken van de verhouding tussen werkzaamheden en ambities van AVO enerzijds en de vrijwilligers/commissie- en bestuursleden die hiervoor beschikbaar zijn anderzijds.

 

Uiterlijk een week voortijds ontvangen de leden de definitieve agenda.

 

Vragen voor de rondvraag verzoeken wij u het liefst schriftelijk vooraf te melden bij het bestuur van AVO.
Dit kan tot uiterlijk 12 juni 2023 via voorzitter@avoassen.nl.

 

Bestuur AVO Assen

Bouke Heijda en Teun Jan Kootstra