De verbouwing van onze accommodatie gaat beginnen!

Vanaf maandag 27/3 starten de voorbereidingen voor de uitbreiding van ons clubgebouw De Korf.

We krijgen extra kleedkamers en berging voor materialen en investeren in duurzaamheid en een beter milieu. Kijk niet raar op als deze week ook al een kraan langs komt voor het uitgraven van de fundering.

De planning is om voor de zomervakantie het werk klaar te hebben. En t ijdens de werkzaamheden gaat het sporten gewoon door en ook de kantine blijft beschikbaar en open.

We zullen bij tijd en wijle de voortgang rapporteren via de AVO-site. Heb je vragen over de bouw of wat daarmee samenhangt, neem dan contact op met Wietze Dijk of Johan de Boer (via bijvoorbeeld accommodatie@avoassen.nl).

Johan de Boer en Wietze Dijk en Martijn Warners (bouwcommissie AVO).

Start bouw uitbreiding clubgebouw

Terwijl in de zaal alle wedstrijden momenteel nog worden gespeeld en o.a. onze A1 grandioos presteert, bereidt de accommodatiecommissie (Wietze Dijk en Johan de Boer) samen met “MSW Bouwkundig Teken & Adviesburo” (van AVO-lid Martijn Warners) de uitbreidingsplannen voor ons clubgebouw verder voor. De omgevingsvergunning is aangevraagd en gepubliceerd. We verwachten daarmee geen problemen, hetgeen betekent dat we over enkele weken de schop in de grond kunnen zetten.

Afgelopen maandag zijn we als bestuur geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken en het voornemen om het project te gunnen. Na voorselectie is aannemingsbedrijf HTO uit Assen over gebleven. We zijn er met hen zo’n beetje wel uit. Het installatiewerk wordt gedaan door “Veldkamp Installatietechniek”, ook uit Assen en bekend met onze accommodatie. De laatste puntjes op de i moeten met hen nog worden gezet, maar daarna is dat ook gereed. Met het gunnen van de opdracht aan deze twee partijen kan de accommodatiecommissie de zaken verder afronden en de start van de bouw zal voorbereiden. Dit betekent dat we over enkele weken starten met de uitbreiding van onze accommodatie.

Tijdens de ledenvergadering in november 2016 is door de leden goedkeuring verleend aan de plannen en akkoord gegeven voor een bouwbudget. Daar blijven we keurig binnen.

We zijn als bestuur blij met de voortgang en de mogelijkheid om onze accommodatie opnieuw (na het eerder pimpen van de kantine en de realisatie van het nieuwe kunstgrasveld incl. LED verlichting) een kwaliteitsimpuls kunnen geven met de uitbreiding van kleedkamers en bergruimte en het verbeteren van de installaties waarmee we naar verwachting ook nog een jaarlijkse kostenbesparing op energie kunnen doorvoeren.

Tijdens het komende veldseizoen zal er dus worden gewerkt aan de uitbreiding van het clubgebouw “De Korf”. De trainingen en wedstrijden zullen hier nauwelijks hinder van ondervinden. We proberen hierover goede afspraken te maken met alle betrokken partijen. Als het voorspoedig verloopt, dan is de uitbreiding gereed op het moment dat ons tweede AVO UP-toernooi gespeeld zal worden eind augustus 2017.

Namens het AVO bestuur,
Theo Dijkstra – voorzitter