Binnenkort: nieuwe website!

Binnenkort wordt de nieuwe website gelanceerd!

Vanaf komend seizoen werken we voor de competitiegegevens samen met Sportlink Data, nadat we jaren gebruik hebben kunnen maken van  functionaliteit van Antilopen. Na vele jaren is de Antilopen-competitiedienst (waar vele korfbalclub-websites gebruik van maakten) gestopt per komend seizoen.

Binnen Sportlink data en de gekoppelde KNKV-app kunnen we de functies die we bij Antilopen hadden goed opvangen (bv vervoer, vertrektijden).

Het zorgde voor onze website wel voor flink wat extra werk. We zijn hard aan de slag gegaan om de competitiegegevens op de nieuwe wijze te kunnen tonen – tegelijk met de ontwikkeling van een nieuwe lay-out van de website.

Deze website is nog in ontwikkeling/test maar het doel is om komende week (week 35: 28 augustus / 3 september) de basis van de nieuwe website gereed te hebben voor de leden.

Dan zijn ook alle competitiegegeven beschikbaar. Tot die tijd vragen we nog even uw geduld.

Namens bestuur AVO Assen,

Teun Jan Kootstra

Samenstelling Bestuur AVO Assen (Update: 13 juli 2023)

Graag willen we een eerste terugkoppeling geven naar aanleiding van de Buitengewone Ledenvergadering.

Naar aanleiding van die ledenvergadering op 19 juni jl. is het bestuur in gesprek gegaan met een aantal personen die zich tijdens of direct na de vergadering hebben gemeld.

We kunnen naar aanleiding van een aantal vervolggesprekken mededelen dat we een aantal kandidaat-bestuursleden hebben om in november 2023 formeel aan de leden voor te dragen.

Kijkende naar de uitkomsten van de recente ledenvergadering en de steun van de leden om het proces zo vorm te geven denken we dat de benoeming een formaliteit zal zijn. Om die reden hebben we gemeend om vanaf heden met de nieuwe mensen het bestuurswerk vorm te geven.

Het gaat om de volgende (aspirant/kandidaat-)bestuursleden:

Kees Pelster – beoogd penningmeester

Reinier Meints – beoogd secretaris

Tonko Mulder – beoogd algemeen bestuurslid

 

Daarnaast sluiten drie andere personen bij het bestuur aan als “bestuuraadviseur” (met de wens het bestuur te ondersteunen en mogelijk in de toekomst aan te sluiten als bestuurslid). Dit zijn:

Jesse Heitman

Merle Hulsebosch

Marijke Popken

Naast de reeds bestaande bestuursleden Teun Jan en Bouke zullen Tonko, Kees, Reinier, Merle, Marijke en Jesse volledig meedraaien in de bestuurscyclus in de aanloop naar de komende Algemene Ledenvergadering.

Binnenkort vind je verdere contactinformatie van de nieuwe bestuursleden en -adviseurs op de bestuurspagina van de website.

 

ALV – Save the Date

 

De Algemene Ledenvergadering (waarin onder andere de benoeming van bestuursleden geformaliseerd wordt – uiteraard conform onze statuen en reglementen) vindt plaats op maandag 27 november 2023

Als bestuur zijn we bijzonder verheugd! De leden hebben tijdens de Buitengewone Ledenvergadering de urgentie van het tekort aan bestuursleden gevoeld en hebben hierop ingespeeld. Er staat een team met veel energie te popelen om vanaf september aan de slag te baan!

Daarnaast is een groep leden aan de slag om het bestuur te ondersteunen met verbinden van leden aan taken/werkzaamheden binnen onze club. Van dit gezelschap (Coördinatiegroep/Intermedium) gaan we binnenkort meer horen.

 

Tot zover,

Ik wens u een goede zomermet ruimte voor sport, recreatie en ontspanning!

Teun Jan Kootstra
Voorzitter AVO Assen

Buitengewone ledenvergadering 19 juni jl. (Verslag)

Onder grote belangstelling is afgelopen maandag 19 juni jl. de buitengewone ledenvergadering gehouden.

Twee zaken hadden prioriteit voor deze buitengewone vergadering.

  • Vrijwilligerswerk anno 2023 (en verder)
  • Onderbezetting bestuur (ook in juridische zin) 

Betreft dit laatste punt (de voorname reden voor de Buitengewone ledenvergadering) het volgende:

Hoewel op de avond zelf het bestuur niet is aangevuld en geen bestuursleden zijn verkozen hebben zich wel een aantal personen aangemeld die hierover in gesprek willen en nadenken over een rol in het bestuur – zeker in geval er nadien een volwaardig bestuur is (waardoor men zich gesteund kan voelen door een goede bezetting).

Maandag 26 juni 2023 vindt er (wederom in de kantine) een gesprek plaats met de mensen die op een of andere wijze graag van betekenis willen zijn voor het bestuur (of het tijdens de vergadering in het leven geroepen “intermedium” -> zie verslag).

Mocht er uit dit gesprek een aantal kandidaten komen zal het bestuur een voordracht doen. We kijken daarbij -gekeken de steun die de ledenvergadering op 19 juni jl. heeft geuit voor deze personen- welke mogelijkheden er statutair zijn om tussentijds al in het bestuur benoemd te worden. Mogelijk is hiervoor andermaal een buitengewone ledenvergadering voor nodig maar mogelijk kunnen we op andere wijze voldoen, bijvoorbeeld een schriftelijke stemming.

Het bestuur heeft gepoogd recht te doen aan de avond met een verslaglegging die je via deze link kunt teruglezen.

We kijken als bestuur terug op een avond waarin veel is gedeeld en ideeën zijn opgedaan. Er is reden om hier met optimisme op terug te kijken. Het bestuur houdt u op de hoogte.

Verslag buitengewone ledenvergadering 19 juni:

Notulen Buitengewone ledenvergadering AVO 19 juni 2023

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op maandag 19 juni 2023 vanaf 20:00 uur organiseert het bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering voor alle leden van AVO Assen. De vergadering wordt gehouden in Clubhuis de Korf.

De agenda zal voornamelijk bestaan uit het bespreken van de verhouding tussen werkzaamheden en ambities van AVO enerzijds en de vrijwilligers/commissie- en bestuursleden die hiervoor beschikbaar zijn anderzijds.

 

Uiterlijk een week voortijds ontvangen de leden de definitieve agenda.

 

Vragen voor de rondvraag verzoeken wij u het liefst schriftelijk vooraf te melden bij het bestuur van AVO.
Dit kan tot uiterlijk 12 juni 2023 via voorzitter@avoassen.nl.

 

Bestuur AVO Assen

Bouke Heijda en Teun Jan Kootstra

 

Overlijden Lucas Thijs

We hebben het droevige bericht ontvangen dat Lucas Thijs op 86-jarige leeftijd is overleden.
Lucas is Lid van Verdienste van korfbalvereniging AVO Assen.

Lucas heeft een grote rol gespeeld in onze clubhistorie.
Hij was jarenlang de man van de commerciële commissie en langetijd lid geweest van de financiële commissie.
Ook was hij steevast aanwezig bij de diverse club-acties en was ook vaak aanwezig bij de wedstrijden.

Hij was supporter bij de wedstrijden van (klein-)kinderen maar ook veelal te vinden bij de wedstrijden van het vlaggenschip, zowel uit als thuis.
Vaak als er een supportersbus reed naar een verre uitwedstrijd stond Lucas op de lijst.

We zullen hem missen, een betrokken ASKO’er/AVO’er en wensen de familie veel sterkte met dit verlies!

Bestuur AVO Assen

Prettige feestdagen

Na een geslaagde Casino Crazy XMAS Party gaan we richting de feestdagen.

We willen je prettige feestdagen toewensen!
Geniet van en met elkaar!

Ook wensen we je een gezond & sportief 2023 toe. We zien elkaar snel weer op de velden!

Bestuur AVO