Technische Commissie

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het totale speltechnische gebeuren. Aandacht en zorg voor het technische kader (trainers, begeleiders, scheidsrechters) behoort tot haar taakgebied evenals de zorg voor goede trainers/coaches. Zij regelt de trainingsvoorzieningen in de zaal en op het veld. Zorg voor ledenbehoud door bijv. het onderkennen van problemen bij spelers/sters evenals het aandragen van oplossingen, eventueel zo nodig in overleg met de ouders, vormen voorts belangrijke aandachtspunten. De wedstrijdsecretariaten zorgen voor het wekelijks goed functioneren van het wedstrijdgebeuren.