Hulptrainers gezocht!

4 mei 2018 door Stephan Zonderman

De commissie Technische Zaken is druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

We hebben de indeling van de trainingen en trainers/coaches zo goed als rond, maar we zijn nog op zoek naar enkele hulptrainers, die naast de hoofdtrainers helpen om de jeugd de aandacht te geven die ze nodig hebben.

Wie zou het leuk vinden om 1 of 2x in de week te helpen bij een training? Wellicht een ouder?

Misschien een jeugdlid die maatschappelijke stage moet lopen?

Meld je aan bij Kitty de Vries of Ingrid Paardekooper

voorzittertc@avoassen.nl of paardekooper16@planet.nl

Kom aan! De jeugd heeft jullie nodig.