Onze accommodatie gaat langzaam weer van het slot. Check hier wat er weer kan en mag

11 juni 2021 door Stephan Zonderman

Sinds afgelopen weekend (5 juni) zijn er weer verdere versoepelingen doorgevoerd.
Deze hebben we weer verwerkt in de coronamaatregelen.

Lees hier de aangepaste maatregelen voor onze sportaccommodatie.

De belangrijkste updates:
• De kleedaccommodatie is weer geopend.
Trainers openen en sluiten af. Ook de schoonmaakdiensten zijn weer opgestart. Laat echter (en
niet enkel in coronatijd) altijd de kleedkamers netjes en in goede orde achter.
• Omdat er nog steeds fietsen buiten staan, nog een reminder:
de fietsen mogen weer op de reguliere stalling worden geplaatst.
• Iedere sporter is weer welkom om te komen trainen!
Bij senioren geldt een maximum van 50 personen binnen een trainingsgroep. Dat zal in de
praktijk nimmer tot problemen leiden.
Onze leden/teams mogen ook onderlinge wedstrijden spelen.
De jeugdteams t/m A-Jeugd mogen naast wedstrijden onderling ook wedstrijden tegen andere
clubs spelen.
Het bestuur en de Technische commissie laat dit initiatief tot (onderlinge) wedstrijden –
doordeweeks of in het weekend- vooralsnog aan de trainers/teams, omdat zij hierin het beste de
haalbaarheid kunnen inschatten.
• Het buitenterras zal op enkele vooraf met de kantinecommissie afgestemde momenten weer
geopend zijn voor het nuttigen van een consumptie door de actieve sporters. Hierbij gelden
dezelfde regels als voor de horeca. We verzoeken eenieder zich daar dan ook aan te houden en
medewerking te verlenen aan de maatregelen, teneinde veilig en stapsgewijs weer naar het
oude, zo gewenste normaal te kunnen gaan.

We lijken nu richting de eindstreep te gaan.

Laten we bij deze coronamaatregelen-marathon proberen goed en gezond de finish te halen en nu
voorkomen dat we een sprint forceren. Hou je dus nog aan de basisregels, blijf gezond en dan kunnen
we elkaar hopelijk in het komende seizoen weer volop ontmoeten!

Namens het bestuur,

Teun Jan Kootstra
Bestuurslid AVO Assen (portefeuillehouder Technische Zaken & aandachtsgebied COVID-19)
bestuurslid1@avoassen.nl