Privacy

25 augustus 2018 door Peter Nienhuis

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, ook wel GDPR genoemd, van toepassing. Wij willen jullie graag informeren over de stappen die het bestuur heeft ondernomen om helemaal klaar te zijn voor de AVG.

Waarom deze privacywet?
In de EU heeft nu nog elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn  allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Europese privacy richtlijn is inmiddels erg verouderd door de snelle groei van de technologie de afgelopen jaren. De AVG brengt hier verandering in.

Geen zorgen, wij hebben het geregeld!
Als bestuur hebben wij actie ondernomen om te voldoen aan de AVG. Zo hebben wij onze Privacy verklaring op de website geplaatst om transparantie te brengen in welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, hoe we hiermee omgaan, etc. We raden je aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te nemen.

Daarnaast hebben we verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat gebruikersgegevens nog beter beveiligd en beschermd zijn, rekening houdend met de voorschriften van de AVG.

Mochten jullie vragen hebben omtrent de AVG of de privacyverklaring stuur je vraag dan naar privacy@avoassen.nl of spreek ons een keer aan op het veld.

Het bestuur van korfbal- en tennisvereniging AVO

 

Privacybeleid