Samenstelling Bestuur AVO Assen (Update: 13 juli 2023)

Graag willen we een eerste terugkoppeling geven naar aanleiding van de Buitengewone Ledenvergadering.

Naar aanleiding van die ledenvergadering op 19 juni jl. is het bestuur in gesprek gegaan met een aantal personen die zich tijdens of direct na de vergadering hebben gemeld.

We kunnen naar aanleiding van een aantal vervolggesprekken mededelen dat we een aantal kandidaat-bestuursleden hebben om in november 2023 formeel aan de leden voor te dragen.

Kijkende naar de uitkomsten van de recente ledenvergadering en de steun van de leden om het proces zo vorm te geven denken we dat de benoeming een formaliteit zal zijn. Om die reden hebben we gemeend om vanaf heden met de nieuwe mensen het bestuurswerk vorm te geven.

Het gaat om de volgende (aspirant/kandidaat-)bestuursleden:

Kees Pelster – beoogd penningmeester

Reinier Meints – beoogd secretaris

Tonko Mulder – beoogd algemeen bestuurslid

 

Daarnaast sluiten drie andere personen bij het bestuur aan als “bestuuraadviseur” (met de wens het bestuur te ondersteunen en mogelijk in de toekomst aan te sluiten als bestuurslid). Dit zijn:

Jesse Heitman

Merle Hulsebosch

Marijke Popken

Naast de reeds bestaande bestuursleden Teun Jan en Bouke zullen Tonko, Kees, Reinier, Merle, Marijke en Jesse volledig meedraaien in de bestuurscyclus in de aanloop naar de komende Algemene Ledenvergadering.

Binnenkort vind je verdere contactinformatie van de nieuwe bestuursleden en -adviseurs op de bestuurspagina van de website.

 

ALV – Save the Date

 

De Algemene Ledenvergadering (waarin onder andere de benoeming van bestuursleden geformaliseerd wordt – uiteraard conform onze statuen en reglementen) vindt plaats op maandag 27 november 2023

Als bestuur zijn we bijzonder verheugd! De leden hebben tijdens de Buitengewone Ledenvergadering de urgentie van het tekort aan bestuursleden gevoeld en hebben hierop ingespeeld. Er staat een team met veel energie te popelen om vanaf september aan de slag te baan!

Daarnaast is een groep leden aan de slag om het bestuur te ondersteunen met verbinden van leden aan taken/werkzaamheden binnen onze club. Van dit gezelschap (Coördinatiegroep/Intermedium) gaan we binnenkort meer horen.

 

Tot zover,

Ik wens u een goede zomermet ruimte voor sport, recreatie en ontspanning!

Teun Jan Kootstra
Voorzitter AVO Assen

Bestuursvergadering

Vragen voor het bestuur? Mail naar secretaris@avoassen.nl

Bestuursvergadering

Vragen voor het bestuur? Mail naar secretaris@avoassen.nl