Uitnodiging Algemene Ledenvergadering korfbalvereniging AVO Assen

11 november 2022 door Stephan Zonderman

Wij nodigen onze leden en ouders van jeugdleden van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op maandag 28 november om 20.00 uur in onze kantine De Korf.

Onderstaand vindt u de agenda.

 

Agenda

01. Opening

02. Ingekomen stukken en mededelingen

03. Vaststellen agenda

04. Vaststellen notulen

05. Jaarverslag van bestuur en commissies

06. Financieel verslag

07. Kascommissie

08. Begroting

09. Vaststellen contributie

10. Vaststelling inspanningsverplichting

11. Vaststelling financiële boete in het kader van het vrijwilligersbeleid

12. Afscheid vrijwilligers

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag zijn vanaf 21 november 2022 op te vragen via secretaris@avoassen.nl

Vragen voor de rondvraag verzoeken wij u het liefst schriftelijk vooraf te melden bij de secretaris van AVO. Dit kan tot uiterlijk 21 november 2022 via secretaris@avoassen.nl

Zet maandag 28 november om 20.00 uur alvast in uw agenda!

 

Sportieve groet,

Het bestuur van AVO Assen