De verbouwing van onze accommodatie gaat beginnen!

28 maart 2017 door Admin

Vanaf maandag 27/3 starten de voorbereidingen voor de uitbreiding van ons clubgebouw De Korf.

We krijgen extra kleedkamers en berging voor materialen en investeren in duurzaamheid en een beter milieu. Kijk niet raar op als deze week ook al een kraan langs komt voor het uitgraven van de fundering.

De planning is om voor de zomervakantie het werk klaar te hebben. En t ijdens de werkzaamheden gaat het sporten gewoon door en ook de kantine blijft beschikbaar en open.

We zullen bij tijd en wijle de voortgang rapporteren via de AVO-site. Heb je vragen over de bouw of wat daarmee samenhangt, neem dan contact op met Wietze Dijk of Johan de Boer (via bijvoorbeeld accommodatie@avoassen.nl).

Johan de Boer en Wietze Dijk en Martijn Warners (bouwcommissie AVO).